FR | DE | EN

Bent u klaar om af te ronden?

Vanaf 1 december 2019 moet elke betaling in cash (biljetten en munten) worden afgerond naar de dichtstbijzijnde 0 of 5 cent.


Moet ik ook afronden?


Elke cashbetaling door een consument in het bijzijn van een verkoper voor een bedrag van meer dan 5 cent moet worden afgerond. Bij online aankopen mag u niet afronden.

ONDERNEMINGEN, VRIJE BEROEPEN 

sales ticket

Ja!

Als verkoper moet u het totaalbedrag dat door de consument/particuliere klant cash wordt betaald, afronden: ◾️ wanneer de betaling gebeurt in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de consument en de verkoper, en ◾️ als het te betalen bedrag meer dan 5 cent bedraagt. 

 U kan er ook voor kiezen om de afronding toe te passen op andere betaalmiddelen die u aanvaardt, zoals kaartbetalingen.

OVERHEID

ticket counter

Ja... en nee!

Van zodra u een economische activiteit uitoefent (bv. een gemeentelijk zwembad, een culturele activiteit, ...), moet u het totaalbedrag dat door de consument/particuliere klant cash wordt betaald, afronden: ◾️ wanneer de betaling gebeurt in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de klant en de overheidsdienst, en ◾️ als het te betalen bedrag meer dan 5 cent bedraagt.  

U kan er ook voor kiezen om de afronding toe te passen op de andere betaalmiddelen die u aanvaardt, zoals kaartbetalingen.  

Anderzijds moeten de bedragen betaald in het kader van openbare dienstverlening (bv. voor de afgifte van een identiteitskaart) niet worden afgerond.  

VERENIGINGEN, SCHOLEN,…

fancyfair stand limonade

 Ja... en nee!

Scholen, jeugdbewegingen, verenigingen, ... kunnen in sommige omstandigheden als onderneming beschouwd worden. Zodra u een product of dienst verkoopt, moet u het totaalbedrag dat door de consument/particuliere klant cash wordt betaald, afronden: ◾️ wanneer de betaling gebeurt in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de koper en verkoper, en ◾️ als het te betalen bedrag meer dan 5 cent bedraagt.  

U kan er ook voor kiezen om de afronding toe te passen op de andere betaalmiddelen die u aanvaardt, zoals kaartbetalingen. 


Wat moet ik doen?


nr1

U moet altijd naar boven of beneden afronden naar het dichtste veelvoud van 5 cent. ◾️ Als het contant betaalde totaalbedrag eindigt op 1 of 2 cent, wordt het naar beneden afgerond op x,x0 euro. ◾️ Als het contant betaalde totaalbedrag eindigt op 3, 4, 6 of 7 cent, wordt het afgerond op de dichtstbij gelegen x,x5 euro. ◾️ Als het contant betaalde totaalbedrag eindigt op 8 of 9 cent, wordt het naar boven afgerond op x,x0 euro.

card payment

Bepaal of u de afronding wil uitbreiden naar alle betaalmiddelen, zoals kaartbetalingen.

Als u alleen voor cashbetalingen afrondt, mag u die afronding alleen toepassen op het bedrag dat effectief cash wordt betaald (ook als de betaling zowel in cash als met een ander betaalmiddel wordt gedaan).

Als u beslist om de afronding uit te breiden naar alle betaalmiddelen, moet u ze toepassen op het totale te betalen bedrag (ook als de betaling zowel in cash als met een ander betaalmiddel gebeurt). In dat geval moet u duidelijk de volgende wettelijke tekst ophangen : "Het totaalbedrag wordt altijd afgerond". U kan hiervoor gebruik maken van onze voorbeelden.

Op uw kassaticket, factuur of bewijsstuk moet het te betalen totaalbedrag en het afgeronde bedrag worden vermeld.

Neem nu al contact op met de leverancier van uw kassasysteem om de eventuele nodige aanpassingen te bespreken.


Waarom afronden?


De munten van 1 en 2 cent zijn erg duur om te produceren (grondstof, slaan van de munten, transport, enz.). Bovendien tonen verschillende enquêtes aan dat het gebruik ervan door veel ondernemingen en consumenten als vervelend wordt ervaren. Ze worden weinig gebruikt waardoor er voortdurend nieuwe munten moeten worden geslagen.

coins in jar

Met het verplicht afronden van alle cashbetalingen wil de Belgische regering het aantal munten van 1 en 2 cent dat in ons land in omloop is, sneller doen afnemen. Zo komt ze tegemoet aan de verwachtingen van de meeste ondernemingen en consumenten.

De munten van 1 en 2 cent blijven wel een wettelijk betaalmiddel. Een verkoper mag betalingen in die muntstukken dus niet weigeren. 


Afronden in een oogopslag


KOM ALLES TE WETEN OVER AFRONDEN